Библиотека / Болюбаш, Я

Публикации автора

Вища освіта України і Болонський процес

"Вища освіта України і Болонський процес": Навчальний посібник. / За ред.. В.Г.Кремня. / Авторський колектив: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук, В.В.Грубінко, І.І.Бабин. – К.: Освіта, 2004. – 384 с.

Количество скачиваний: 1